سیاست و بازاریابی
کوچ اعضاي ستاد جليلي به ستاد زاکاني
جمعه 6 ارديبهشت 1392 - 3:05:39 PM

برخي اعضاي ستاد اجرايي سعيد جليلي به ياري کمپين زاکاني شتافته‌اند.
بنابر گزارش سايت «اخبار محرمانه»، اين همراهي اعضاي ستاد اجرايي سعيد جليلي يا تيم زاکاني با هماهنگي سعيد جليلي بوده و قرار است فعلاً زاکاني و جليلي به‌صورت همزمان در صحنه باقي بمانند.
اخبار شنيده شده در محافل از بروز نگراني‌هايي جدي در ميان گرانندگان جبهه پايداري در اين مورد حکايت دارد.
لازم به‌ذکر است که سه کانديداي اصولگراي ابوترابي، جليلي و زاکاني از سبد رأي لنکراني برداشت کرده و او را با بحران رأي مواجه مي‌سازند.

http://www.PoliticalMarketing.ir/fa/News/92/کوچ-اعضاي-ستاد-جليلي-به-ستاد-زاکاني
بستن   چاپ