سیاست و بازاریابی
مجموعه تاریخی گردشگری رازی
چهارشنبه 5 خرداد 1400 - 09:27:00
سیاست و بازاریابی - مجموعه تاریخی گردشگری 32 هزار مترمربعی رازی در جوار برج تاریخی طغرل در منطقه 20 تهران شامل فضاهای متعدد کتابخانه، موزه گالری، مراکز پذیرایی، نمایش و همایش با 4 سالن اصلی و گنجایش‌های مختلف 150 تا 1000 نفری احداث شده است.

همه عکس ها | http://www.tehranpicture.ir/u/1oi

سیاست و بازاریابی

مرکز همایش های رازی

سیاست و بازاریابی

مرکز همایش های رازی

سیاست و بازاریابی

مرکز همایش های رازی

سیاست و بازاریابی

مرکز همایش های رازی

http://www.PoliticalMarketing.ir/fa/News/200016/مجموعه-تاریخی-گردشگری-رازی
بستن   چاپ