سیاست و بازاریابی
تور عکاسی پروژه های منطقه 9
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 10:03:19
سیاست و بازاریابی - تور عکاسی پروژه های منطقه ٩ با همکاری آژانس عکس تهران و روابط عمومی شهرداری منطقه ٩ صبح یکشنبه ٢ خرداد ١٤٠٠ با حضور جمعه از عکاسان رسانه در این منطقه برگزار شد.

همه عکس ها | http://www.tehranpicture.ir/u/1rh

سیاست و بازاریابی

تور عکاسی پروژه های منطقه 9

سیاست و بازاریابی

تور عکاسی پروژه های منطقه 9

سیاست و بازاریابی

تور عکاسی پروژه های منطقه 9

سیاست و بازاریابی

تور عکاسی پروژه های منطقه 9

http://www.PoliticalMarketing.ir/fa/News/199770/تور-عکاسی-پروژه-های-منطقه-9
بستن   چاپ