سیاست و بازاریابی
پسماند بیاورید، کتاب ببرید
جمعه 31 ارديبهشت 1400 - 13:08:00
سیاست و بازاریابی - در فروشگاه «پس‌انداز کتاب» در بوستان هنرمندان، پسماندها اندازه‌گیری شده و در ازای آن، کتاب داده می‌شود؛ فروشگاهی که در آن هیچ تراکنش مالی وجود ندارد. همچنین شهروندان تهرانی می‌توانند با سفارشِ جمع‌آوری پسماند خشک، در اپلیکیشن جاروب، با کسب امتیاز، از این فروشگاه کتاب بخرند.

دریافت 16 MB

http://www.PoliticalMarketing.ir/fa/News/199501/پسماند-بیاورید،-کتاب-ببرید
بستن   چاپ