سیاست و بازاریابی
نگاهی به کمپین تبلیغی: هیچ پیامکی ارزش ریسک ندارد !
یکشنبه 15 دی 1398 - 5:04:31 AM
سیاست و بازاریابی - ارسال پیامک یا اس ام اس حین رانندگی یکی از معضلات جدید در فرهنگ عبور و مرور شهری در دنیا شده است، این موضوع در تبلیغات سازمانهای ذیربط ایرانی نیز دیده می شود. در اینجا یک کمپین تبلیغاتی چاپی بسیار جالب از یک شرکت برزیلی را می توانید مشاهده کنید. در این کمپین تبلیغاتی با شعار « هیچ پیامکی ارزش ریسک را ندارد » کاعذِ یادداشت افراد سرشناس و معروفی در تاریخ را نشان می دهد و می گوید حتی اگر شکسپیر هستید و در حال نوشتن یکی از مهمترین آثار ادبی دنیا هستید، ارزشش را ندارد که حین رانندگی این را کنید و همچنین انیشتین و دومونت را در همین حالت به تصویر کشیده است !
No text is worth the risk. Don"t text and drive.
Advertising Agency: PS10, Rio de Janeiro, Brazil
Creative Director: Otávio Mello
Art Director: Hugo Luquetti
Copywriter: Daniel Donato
Illustrator: Heitor Satyro
Published: April 2013
این مطلب توسط آقای سید حمیدرضا عظیمی گردآوری شده است.

http://www.PoliticalMarketing.ir/fa/News/104902/نگاهی-به-کمپین-تبلیغی--هیچ-پیامکی-ارزش-ریسک-ندارد-!
بستن   چاپ